Hvad er en synopsis?

Introduktion

I Psykologi er en synopsis er en slags koncentreret opgavebesvarelse, der i kortfattede vendinger kommer omkring alle de punkter, som indgår i besvarelsen af en given problemformulering. En god synopsis vil bevæge sig over flere taksonomiske niveauer, så den fx både rummer redegørende, analyserende, diskuterende og evt. også perspektiverende dele.

Det er især til eksamen i Psykologi på B-niveau, at du vil få brug for at skrive en synopsis. Du kan dog også opleve at skulle skrive en synopsis i løbet af undervisningen, men så vil det ofte være i forbindelse med, at I træner til eksamen. Vi har derfor også fokuseret denne vejledning på, hvordan en synopsis fungerer i eksamenssituationen.

Til eksamen har en synopsis grundlæggende set to funktioner. For det første skal den give lærer og censor et overblik over, hvordan du har forberedt dig til eksamen, og hvad du har tænkt dig at præsentere for dem. For det andet skal du selv bruge den som et talepapir under eksamen, så dit oplæg kan følge den struktur, som du har skrevet ned. 

En syn

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind