Eksempler på synopsis i Psykologi B

På de følgende sider kan du læse et par konkrete eksempler på synopser om forskellige temaer.

Her kan du læse et uddrag fra et af vores synopsis-eksempler.

Konklusion
  • Arbejdsrelateret stress er typisk et samspil af indre og ydre faktorer.
  • Stress på arbejdet kan også være relateret til problemer andre steder i livet (fx i familien).
Diskussion
  • En enkeltstående case kan ikke i sig selv understøtte generelle konklusioner, men statistik og teori peger dog i samme retning som casen om Bjarne.
  • Svært at skelne skarpt mellem indre og ydre faktorer, da nogle personlighedstyper fx reagerer mere voldsomt på nogle typer ydre faktorer.
  • Er arbejdslivet i Danmark generelt indrettet på en måde, som øger risikoen for stress? (fx ift. at flertallet af folk på arbejdsmarkedet måske har for lidt kontrol med deres arbejdsopgaver, eller mangler oplevelsen af sammenhæng).
Perspektivering
  • Perspektivering til case om Monika, paralleller til case om Bjarne (fx ift. mængden af arbejdsopgaver, manglende støtte fra kollegaer).
  • Perspektivering til personlighed og identitet:. Hvilke personlighedstyper er mest sårbare overfor stress? (femfaktormodellen, risikovillighed vs. forsigtighed).

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind