Opgave 5

 I indledningen til bilag 6 står: ”Danmark og Sverige er gået hver sin pengepolitiske vej. Det har gavnet Sverige på den korte bane, men det er tvivlsomt, om det er godt på længere sigt.”

Vurder med udgangspunkt i bilagene hvilke årsager der kan være til at stramme pengepolitikken i Sverige.

Sverige er inde i en højkonjunktur

Vi ved, at Sverige har en delvist flydende valutakurs, hvilket indebærer, at Sverige - modsat Danmark - kan føre en selvstændig pengepolitik. Ifølge bilag 6 har Sverige ført ekspansiv pengepolitik i årene efter finanskrisen. Det kan vi også se ud fra bilag 2, der viser, at Sverige har en negativ kort rente samt at den svenske krone er svækket. Ud fra bilagene kan vi se, at den ekspansive pengepolitik har påvirket den svenske økonomi positivt på flere måder.

Den svage svenske krone har forbedret den svenske priskonkurrenceevne, hvilket vi ser i kraft af vækst i eksport og en positiv betalingsbalance i bilag 4. I bilag 5 bliver det ligeledes beskrevet, at svenske virksomheder udkonkurrerer danske som følge af en forbedret priskonkurrenceevne. 

Vi kan også se, at den lave rente har haft en positiv effekt på den indenlandske efterspørgsel. En lav rente gør det mere attraktivt at låne penge. I bilag 4 kan vi se, at både privatforbruget og investeringerne vokser årligt. Særligt boligbyggeriet har haft nogle høje vækstrater. Den øgede efterspørgsel har medført en øget produktion, hvilket vi kan se ved, at det svenske BNP ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind