Opgave 4

Opgave 4a

Analyser med udgangspunkt i bilag 6 og bilag 8 hvilke langsigtede udfordringer det svenske arbejdsmarked står overfor.

Når vi læser bilag 6 og 8, så er det vigtigt, at vi har fokus på, at det er langsigtede udfordringer for det svenske arbejdsmarked vi skal analysere og ikke andre typer udfordringer. Vi har noteret to langsigtede udfordringer i bilagene: 

  1. Høj ledighed blandt udlændinge (bilag 6).
  2. Høj ungdomsledighed (bilag 6 og 8).

Udfordring 1: Høj ledighed blandt indvandrere

Hvis vi starter med at se på den høje ledighed blandt indvandrere, så ved vi fra bilag 6, at ledigheden blandt svenskfødte var 4,5 % i 2017, mens ledigheden blandt udenlandsk fødte var på 15,4 %. Det vil sige, at der er over 10 procentpoints forskel mellem svenskfødte og udenlandsk fødte svenskere. Vi ved også fra bilag 4, at arbejdsløsheden generelt ligger omkring 6 % i Sverige.

At 15,4 % af indvandrere er ledige samtidig med, at ledigheden generelt er lav tyder på, at der er et mismatch på det svenske arbejdsmarked. Det vil sige, at indvandrere ikke har de kompetencer, der efterspørges. Det er altså muligt, at der er underskud af arbejdskraft på nogle bestemte kompetencer, mens der er overskud af kompetencer som mange med udændingebaggrund besidder. Mismatchet medfører flaskehalse på det svenske arbejdsmarked. Vi ved dog ikke på, hvilke delmarkeder flaskehalsproblemerne befinder sig.

Flaskehalse er problematiske for det svenske arbejdsmarked, fordi virksomhederne ikke får den arbejdskraft de har brug for, hvilket medfører tab af produktion. Flaskehalse medfører altså, at den økonomiske vækst er lavere end den kunne have været. Det medfører også, at der sandsynligvis vil opstå lønpres indenfor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind