Opgave 2

Opgave 2a

Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan den faldende rente i Sverige har påvirket efterspørgslen efter og udbuddet af svenske kroner og dermed betydningen for kursen på svenske kroner.

Ud fra bilag 2 kan vi se, at renten i Sverige faldt kraftig i 2014-2015, men at den fra fjerde kvartal i 2016 og frem har stabiliseret sig på et meget lavt niveau (ca. -0,7 %). Vi kan også se, at den svenske krone er faldet over for den danske krone. Det er forventeligt, da en lav rente medfører en svækket valutakurs, fordi en lav rente øger udbuddet af svenske kroner. Det sker på to måder:

  1. En lav rente i Sverige vil gøre det mere attraktivt for udlandet, f.eks. Danmark, at låne penge i Sverige, da det bliver billigere at låne penge. Når udenlandske finansfolk låner penge i Sverige, så vil de typisk veksle de svenske kroner til udenlandsk valuta. Det vil sige, at der bliver udbudt svenske kroner og efterspurgt udenlandsk valuta. 
  2. En lav rente vil medføre, at finansfolk i Sverige ønsker at købe obligationer i udlandet, da renten er højere end i Sv
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind