Opgave 3: Kanelsyre

a.

-    Strukturen af kanelsyre er angivet.

Kanelsyre indeholder to forskellige funktionelle grupper: en carboxylsyre (ring) og en dobbeltbinding (firkant). Carboxylsyrer tilhører stofklassen af samme navn, og carbonbaserede stoffer med dobbeltbindinger tilhører stofklassen ved navn alkener. De to funktionelle grupper er markeret på figuren herunder.

                                                     

b.

-    Strukturen af kanelsyre er angivet.
-    Det er angivet, at en vandig opløsning af kanelsyre har en koncentration på 0,0034 M.

Ud fra den angivne information er det ikke muligt at bestemme eller beregne pKs-værdien. Kanelsyres pKs kan således findes ved en søgning på Google. På kanelsyres engelske Wikipedia-side er værdien angivet til 4,44.

Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamic_acid

Eftersom pKs > 4 for kanelsyre, er kanelsyre en svag syre. Derfor kan pH-værdien i en vandig opløsning bestemmes ud fra følgende sammenhæng, hvor cs er stofmængdekoncentrationen af syren:

pH=\frac{1}{2} \left( pK_{s}-\log \left( c_{s} \right) \right) =\frac{1}{2} \left( 4,44-\log \left( 0,0034 \right) \right) =3,45

Altså er pH-værdien i en 0,0034 M vandig opløsning af kanelsyre lig med 3,45.

c.

-    Strukturen af kanelsyre er angivet.

Et 1H NMR-spektrum af kanelsyre kan genereres ved at tegne strukturen af kanelsyre på følgende hjemmeside: http://www.nmrdb.org/new_predictor/index.shtml?v=HEAD. Det genererede spektrum kan ses herunder:

På spektret ses i alt 3 signaler. Disse er indskrevet i tabellen herunder.

Signalerne i spektret integrerer til hhv. 1, 5 og 1. Dette er i overensstemmelse med, at der i molekylet er 5 aromatiske hydrogenatomer, der har nogenlunde samme kemiske omgivelser og derfor også samme kemiske skift. De to signaler,

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind