[5]

Kemi A STX - 3. juni 2015

Her er vores vejledende besvarelse af STX Kemi A eksamenssættet fra onsdag den 3. juni 2015.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af vores fagredaktør i kemi.

Opgave 1
a. Angiv alle C- og H-atomer i whiskylacton.
b. forklar det systematiske navn for A.
c. Argumenter for, hvordan de fem aromastoffer er fordelt i reagensglassene 1, 2, 3, 4 og 5.
d. Bestem strukturen for esteren. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre
    
Opgave 2  
a. Beregn pH i en 0,15 M oplæsning af isovalerianesyre i vand ved 25 °C. 
b. Bestem, hvor stor en procentdel af isovalerianesyre der findespå syreform i urin ved pH 4,5 ved 25 °C.
c. Bestem molekyleformlen for B. Angiv mulig struktur for B. 
    
Opgave 3
a. Angiv reaktionstypen for reaktion 1. Afstem reaktionskemaet. 
b. Beregn massen af den mængde zink, der forbruges ved omdannelsen. 
c. Bestem ligevægtskonstanten for reaktionen ved 600 °C. Argumenter for, i hvilken retning ligevægten forskydes, hvis temperaturen sænkes til 500 °C. 
d. Beregn partialtrykket af dihydrogenselenid ved ligevægt i beholderen ved 600 °C. 
    
Opgave 4 
a. Beregn stofmængdekoncentrationen af sucrose i blandingen. 
b. Argumenter for reaktionsordenen med hensyn til sucrose ud fra grafernes forløb. Bestem hastighedskonstaten for reaktionen. 
c. Forklar hvilke toppe over 4,5 ppm der er bedst egnede til at følge koncentrationen af henholdsvis sucrose og glucose i tiden efter reaktionens start. 
d. Argumenter for at hastighedsudtrykket med god tilnærmelse svarer til en 1.ordens reaktion med hensyn til sucrose for sucrosekoncentrationer under 0,001 M. Beregn hastighedskonstanten for 1.ordens-hastighedsudtrykket. 
e. Bestem aktiveringsenergien for hydrolyse af sucrose katalyseret af invertase. Beregn halveringstiden for hydrolysen ved 47 °C.

Her ser du uddrag af besvarelsen til opgave 4 c:

-    Det kemiske skift for hver slags H bestemmes ved tabelopslag. 

Hvis vi ønsker at bestemme sucrose:glucose-ratioen, mens reaktionen forløber, skal vi se på nogle karakteristiske toppe i begge 1H-NMR-spektre. Disse toppe tilhører de hydrogenatomer, der er markeret med rødt.

                  

Ved at sammenligne de tre 1H-NMR-spekre, ses det, at:

 • Glucosemolekylet har to signaler ved 4,6 ppm og 5,2 ppm, der er tydelige og adskilte fra resten af toppene i spektret, og toppene ses ikke i de to andre spektre.
 • Sucrosemolekylet har ét signal ved 5,4 ppm, der er unikt og som ikke ses i de andre spektre.

Signalet ved 4,6 ppm i glucosespektret tilhører hydroxygruppen (i den røde cirkel), så det integrerer til ét hydrogenatom. Denne hydroxygruppe ses ikke i sucrosespektret, fordi netop det oxygenatom er en del af en ether-binding.

Signalet ved 5,2 ppm i glucosespektret tilhører det samme hydrogenatom som i sucrosemolekylet, der ses ved 5,4 ppm. Begge signaler integrerer ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 3. juni 2015

[5]
Bedømmelser
 • 08-02-2017
  virkelig brugbart og god hjælp
 • 31-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  den klarer jobbet helt fint
 • 30-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God besvarelse af opgaven
 • 27-05-2021
  Givet af 2.g'er på STX