[2]

STX Kemi A Eksamen – 2. juni 2016

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Kemi A på STX. Vores eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra torsdag den 2. juni 2016.

Det er vores fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgaverne 4.b og 4.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Opgave 1
a) Bestem hvor stor en procentdel af triclosan, der findes på baseform ved pH 6,5 og 25°C. 
b) Beregn koncentrationen af triclosan i standardopløsningen. Angiv resultatet i mg/L. 
c) Undersøg, om indholdet af triclosan i deodoranten ligger under den højst tilladte værdi.

Opgave 2
a) Beregn stofmængdekoncentrationen af C11H17N2O3Na i opløsningen.    
b) Beregn pH i den vandige opløsning af pentobarbitals korresponderende base ved 25°C. 
c) Beregn det teoretiske udbytte af pentobarbital ved syntesen. 
d) Bestem strukturen af alkylgruppen R. Inddrag integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i argumentationen.

Opgave 3
a) Argumenter for, at citalopram findes i to stereoisomere former.
b) Angiv, hvilke af stofferne A, B, C og citalopram der affarver bromvand. Angiv reaktionstypen.
c) Vurder, om A, B, C og citalopram kan skelnes fra hinanden ud fra karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 i stoffernes IR-spektre.
d) Forklar ændringen i D, når pH vokser.  Inddrag både citaloprams struktur og syre-base-egenskaber.

Opgave 4
a) Forklar ud fra reaktionsskemaet, hvad der sker med trykket i beholderen, når reaktionen er på vej mod ligevægt.   
b) Beregn ΔS° for reaktionen.  Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.   
c) Beregn ligevægtskonstanten for reaktionen ved 100°C.   
d) Beregn trykket af den tilførte stofmængde sulfurylchlorid i beholderen ved 100ºC under antagelse af, at spaltningen af stoffet ikke er påbegyndt. Beregn partialtrykket af dichlor, når ligevægten er indstillet ved 100°C.
e) Beregn partialtrykket af sulfurylchlorid ved 100°C efter 60 min. Beregn aktiveringsenergien for spaltningen af sulfurylchlorid.

 

Her ser du et uddrag fra besvarelsen af opgave 4 e:

Totaltrykket vokser med x, hver gang partialtrykket af SO_{2}Cl_{2} \left( g \right) falder med x (se reaktionsskema i spg. d).

Vi får så, at:

p_{total}=p_{0} \left( SO_{2}Cl_{2} \right) +x
p \left( SO_{2}Cl_{2} \right) =p_{0} \left( SO_{2}Cl_{2} \right) -x

Det vil sige, at:

0,538 bar=0,498 bar+x

\Updownarrow Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.

x=0,04 \cdot bar

Vi får så, at:

p \left( SO_{2}Cl_{2} \right) =0,498 bar-0,04 bar
                     =0,458 \cdot bar

Partialtrykket af sulfurylchlorid ved 100 ^{\circ}C efter 60 min er lig med 0,458 bar.

Aktiveringsenergien for spaltningen kan bestemmes vha. formlen:

\ln \left( \frac{k_{2}}{k_{1}} \right) =-\frac{E_{a}}{R} \cdot \left( \frac{1}{T_{2}}-\frac{1}{T_{1}} \right)

Vi anvender følgende temperaturer:

T_{1}=100 ^{\circ}C =373 K

T_{2}=112 ^{\circ}C = \left( 112+273 \right) K=385 K

Gaskonstanten anvendes desuden som:

R=8,314\frac{J}{mol \cdot K}

Vi gives en hastighedskonstant i opgaven:

k_{2}=0,0140 min^{-1}

For førsteordensreaktioner gælder, at:

\left[ A \right] = \left[ A \right] _{0} \cdot e^{-k \cdot t}

Der gælder dermed også, at:

p \left( A \right) =p_{0} \left( A \right) \cdot e^{-k \cdot t}

Vi søger nu at..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

STX Kemi A Eksamen – 2. juni 2016

[2]
Bedømmelser
  • 07-09-2023
    Givet af HTX-elev på 3. år
    Svær at forstå men god information
  • 06-04-2017
    god og inspirerende ....