[3]

Kemi A STX - 18. august 2014

Her kan du se vores vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A eksamen mandag den 18. august 2014.

Det er vores fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgave 4.b er der ét link til vores kemiguide. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Opgave 1
a. Beregn pH i en mættet opløsning af nonansyre ved 25 °C.
b. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af nonansyre i AlgeFriN.
c. Beregn den brøkdel af nonansyren, der findes på baseform i AlgeFriN

Opgave 2
a. Bestem halveringstiden for omdannelsen af A i blodet efter, at den maksimale koncentration er opnået.
b. Beregn hvor stor en procentdel af A, der stadig er i blodet et døgn efter, at den maksimale koncentration er opnået i blodet.
c. Bestem molekylformlen for A.
d. Argumenter for hvilke funktionelle grupper, der findes i X. Tegn to mulige strukturer for A. Den ene skal være optisk aktiv, mens den anden skal være optisk inaktiv.
e. Bestem strukturen for stof A. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre.

Opgave 3
a. Gør rede for, at reaktion II er en redoxreaktion.
b. Beregn massen af titan, der kan fremstilles ud fra 250 kg ilmenit.
c. Bestem ligevægtskonstanten for reaktion II ved 850 °C.
d. Beregn indholdet af titan og af vanadium i legeringen udtrykt i masseprocent.

Opgave 4
a. Gør rede for, om laurinsyre er en mættet eller en umættet fedtsyre.
b. Beregn ΔH° for forbrændingsreaktionen.
c. Gør rede for, om der er mulighed for stereoisomeri i fedtsyrekæderne i B, C, D og E, samt hvilke stereoisomere former der i givet fald er tale om.
d. Beregn HLB-værdien for emulgatoren sorbitanmonolaurat.
e. Tegn en skitse af en emulsion med sorbitanmonolaurat som emulgator. Argumenter for sorbitanmonolauratmolekylernes placering i emulsionen ud fra emulgatorens molekylstruktur.

Her ser du et uddrag af besvarelsen til opgave 2 d:

Ud fra molekylformlen fra A ses det, at hvis A’s phenyl-del består af 6 C og 5 H, så må X indeholde 3 C, 5 H, ét N og ét O (C3H5NO)

X må indeholde en funktionel gruppe med basiske egenskaber, fordi pH-værdien af en vandig opløsning af A er højere end 7. Hvis X indeholder et N, så er dette N sandsynligvis en amin.

Bromvandet mister ikke sin farve, så Br2 reagerer altså ikke med en alifatisk alken eller phenol i A.

2,4-dinitrophenylhydrazin-testen bruges til at undersøge for carbonylgrupper (C=O) i en forbindelse. Denne carbonylgruppe må være en keton eller en aldehyd, da denne reagens ikke reagerer med andre typer af carbonylgrupper. Et gult bundfald angiver, at resultatet af testen er positivt, så X indeholder C=O, der reagerer med 2,4-dinitrophenylhydrazin og danner 2,4-dinitrophenylhydrazon.

Fehlings væske og Tollens reagens undersøger begge tilstedeværelsen af en aldehyd i en forbindelse, da deres reagenser er selektive overfor carbonylgruppen i en aldehyd, men ikke reagerer med ketoner. Et positivt resultat i Fehlings væske-testen vil give et rødt bundfald (Cu2O), mens en spejlagtig aflejring af sølv på indersiden af reagensglasset dannes ved en positiv test med Tollens reagens. Begge disse tests er negativt, så C=O en keton.

Ud fra disse observationer kan følgende strukturer foreslås. Disse strukturer kan inddeles i to grupper: Optisk aktive strukturer og optisk ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 18. august 2014

[3]
Bedømmelser
 • 24-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Suuuuuper god hjælp, hvis man sidder fast
 • 30-11-2015
  Rigtig lækker besvarelse
 • 28-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  super! Hjalp meget :)