[1]

Kemi A STX - 17. august 2017

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Kemi A på STX. Vores eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 17. august 2017.

Det er vores fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgave 3.a er der et link til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Opgave 1
I denne opgave skal du markere tre ud af fire asymmetriske C-atomer i nalmefenmolekylet. Derefter skal du beregne pH i en 0,030 M vandig opløsning af nalmefen ved 25 °C. Opgaven viser en tabel over koncentrationen af nalmefen i en hunds blod i en bestemt periode. Du skal ud fra tabellens data bestemme reaktionsordenen med hensyn til nalmefen. Til sidst skal du sammenligne tre fedtsyreestere af nalmefen, som har forskellige længder af C-kæder, og gøre rede for, hvilken fedtsyreester der er bedst egnet som depotmedicin til behandling af alkoholikere.

Opgave 2
Opgaven viser en reaktion mellem BaCO3 og ZrO2. Du skal angive reaktionsbrøken for reaktionen og anføre reaktionsbrøkens enhed. Derefter skal du beregne volumenet af CO2, der udvikles, hvis reaktionen forløber fuldstændigt i en bestemt situation. Grafen i opgaven viser, hvordan ΔG° for reaktionen afhænger af temperaturen. Du skal ud fra denne graf bestemme ΔH° og ΔS° for reaktionen. Du skal også argumentere for, hvad der sker med ligevægten, hvis temperaturen sænkes. Til sidst skal du beregne den laveste temperatur, hvorved reaktionen kan forløbe spontant i en specifik situation.

Opgave 3
Her vises der en tabel over absorbanser af forskellige koncentrationer af calciumioner ved bølgelængden 650 nm. Du skal undersøge, om Lambert-Beers lov er opfyldt. Derefter skal du ud fra absorbansens værdi bestemme koncentrationen af calciumioner i en vandprøve fra et vandværk, og du skal angive resultatet i den tilsvarende hårdhedsgrad. Til sidst vises der et bjerrumdiagram for carbonsyre og opløselighedsprodukter for CaCO3 og MgCO3. Du skal ud fra disse oplysninger redegøre for, at calciumioner, men ikke magnesiumioner, udfældes i vand, hvis pH er 9,0.

Opgave 4
I denne opgave skal du markere de funktionelle grupper i rasagilin og anføre, hvilke stofklasser grupperne tilhører. Derefter viser figuren dopamins nedbrydningsproces. Du skal angive reaktionstypen for to reaktioner i processen. Du skal desuden vurdere, om rasagilin, selegilin, methamfetamin og 1-indanamin kan skelnes fra hinanden med et IR-spektrum. Til sidst fortæller opgaven om rasagilins fremstillingsproces. Du skal beregne massen af L-vinsyre, som er et mellemstof i processen, i en bestemt situation. Du skal også argumentere for, at (R)-rasagilin frigøres fra saltet C ved væske-væske-ekstraktion med en natriumhydroxid-opløsning.

Her ser du et uddrag af besvarelsen til opgave 4 e:

-    Proceduren for væske-væske-ekstraktionen er angivet.

Før væske-væske-ekstraktionen består saltet C af en protoneret udgave af rasagilin samt en deprotoneret udgave af L-vinsyre, hvor en ionbinding mellem disse to ladninger holder saltet sammen. Når saltet opløses i den vandige opløsning af NaOH med en pH på 12, bliver L-vinsyre yderligere deprotoneret, således at den nu indeholder to negative ladninger – én for hver deprotoneret carboxylsyre. Tilsvarende bliver Rasagilins aminogruppe også deprotoneret, og som konsekvens bliver rasagilin neutralt ladet. Eftersom rasagilin ikke længere har en positiv ladning, vil det ikke længere tiltrækkes af de negative ladninger i L-vinsyre, hvorfor rasagilin frigøres fra saltet C på denne måde. Strukturerne kan ses på figuren herunder:

Derudover påvirker denne ændring også opløselighederne af de to forbindelser. L-vinsyre er stadig negativt ladet, og det betyder, at molekylet er meget polært og derfor bedst opløselig i polære solventer, såsom vandfasen. Rasagilin er derimod neutralt ladet, og indeholder derudover også upolære CH2-grupper og en upolære aromatisk ring. Samlet set ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 17. august 2017

[1]
Bedømmelser
  • 30-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX