[1]

STX Kemi A Eksamen – 10. december 2015

Her kan du se vores vejledende besvarelse af eksamenssættet til Kemi A på STX, som blev brugt til eksamen torsdag den 10. december 2015.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af vores fagredaktør i kemi.

Opgave 1
a) Afstem reaktionsskemaet.
b) Beregn massen af natriumborhydrid, der forbruges på en time.
c) Bestem ligevægtskonstanten for reaktionen ved 25°C. Kommenter størrelsen af ligevægtskonstanten i forhold til dannelsen af dihydrogen i bilen. Benyt eventuelt bilag 1.

Opgave 2
a) Angiv reaktionstype for reaktion 2.
b) Redegør for, hvordan et IR-spektrum for reaktionsproduktet methylsalicylat vil adskille sig fra det viste IR-spektrum. Inddrag absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt eventuelt bilag 2.
c) Argumenter for, hvilket af de tre stoffer spektret kan tilordnes. Inddrag integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i argumentationen. Benyt eventuelt bilag 2.
d) Bestem antallet af kodimagnyltabletter, eleven skal anvende.

Opgave 3
a) Indtegn alle C- og H-atomer i phen. Benyt bilag 3 eller et tegneprogram.
b) Vis, at reaktionen er af første orden med hensyn til ferroin.
c) Bestem reaktionens hastighedskonstant ved 20°C. Forklar, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at udføre kinetikeksperimentet ved stuetemperatur.
d) Bestem x, y og k ved 40°C. Opskriv hastighedsudtrykket ved 40°C.
e) Beregn, hvor stor en procentdel ferroin der er tilbage, når der er opnået ligevægt i blandingen ved 25°C.

Opgave 4
a) Tegn strukturformlen for et stof, som er funktionsisomer med acetylsalicylsyre.
b) Beregn stofmængdekoncentrationen af paracetamol i opløsningen.
c) Beregn stofmængdeforholdet mellem syren og dens korresponderende base i pufferopløsningen ved 25°C.
d) Argumenter for, at acetylsalicylsyre, paracetamol og coffein fordeler sig i de tre bægerglas A, B og C, som TLC-analysen viser. Inddrag bjerrumdiagram, vandfasernes pH og polariteten af de stoffer, som indgår i væske-væske-ekstraktionerne. Benyt bilag 4 og bilag 5.

Her ser du et uddrag fra besvarelsen af opgave 2 c:

Et 1H-NMR-spektrum er angivet for én af de tre forbindelser.

Først opstilles en tabel over de informationer, der kan drages ud fra spektret.

Vi ser først på signal I, der er en methylgruppe, da signalet integrerer til 3 hydrogenatomer. Koblingsmønsteret er en singlet, og derfor har methylgruppen ingen nabo-hydrogenatomer. Vi kan altså udelukke at stoffet er salicylsyre, fordi salicyl ikke har nogen methylgruppe. Signal II-V ligger alle i det aromatiske område af 1H-NMR-spektret (7-8 ppm), og da de alle fire integrerer til ét hydrogenatom tilhører hver af toppene ét af de fire hydrogenatomer på den aromatiske ring. Dette er fælles for alle tre stoffer, så ingen information kan drages heraf.

Ses der endeligt på signal VI, så har dette et kemisk skift på 9,0 ppm, hvilket er typisk for OH-grupper. Endvidere er det en bred singlet, der integrerer til ét hydrogenatom. Men det kan dog både stamme fra en carboxylsyre og en phenol. Vi ser derfor ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

STX Kemi A Eksamen – 10. december 2015

[1]
Bedømmelser
  • 02-05-2017
    virkelig god hjælp og inspiration