Assignment 5B - Becoming

Her kan du få et par korte hints til at skrive summary og analytical essay om forordet til Michelle Obamas erindringsbog Becoming.

Hvis du har brug for mere detaljeret vejledning, kan du læse vores engelsksprogede study guide til teksten.

Hint om summary

Når du skal skrive et summary af en non-fiction-tekst, handler det typisk om at gengive afsenderens vigtigste pointer i den rækkefølge, som de bliver præsenteret i teksten. 

Et summary bør primært skrives i præsens (nutid), men i dette tilfælde kan du også have brug for at inddrage andre tider, fordi du får brug for at gengive Michelle Obamas fortælling om, hvad der er sket i hendes liv (-> datid ud fra tekstens perspektiv). Husk at være opmærksom på kongruens.

Hint om how Michelle Obama presents herself

Dit vigtigste fokuspunkt i analysen er den måde, som Michelle Obama præsenterer sig selv på. Det bør fylde en del i dit analytical essay og kan med fordel relateres til de øvrige obligatoriske analysebegreber (se nedenfor). Her kan du altså både lave nogle koblinger til strukturen af teksten og hendes sprogbrug. 

Hint om structure

Du bliver bedt om at komme ind på tekstens struktur i din analyse. Her kan du fx komme ind på hendes indledning, hvor hun præsenterer et af bogens hovedtemaer, som samtidig laver en kobling til titlen Becoming.

Du kan også lægge vægt på Michelle Obamas hurtige ge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind