Assignment 5B - The Importance of Reading Books

Her kan du få et par korte hints til at skrive summary og …

...

...

Hint om style

Den sproglige stil i podcasten er generelt meget formel, så det kan være et fint udgangspunkt at forsøge at finde konkrete eksempler på formel stil. Her kan det fx være oplagt at tage fat i ordvalget, hvor vi ser adskilllige fremmedord som fx extraneous (l. 41), depreciation (l. 67) og comporting (l. 72). Du kan også komme med nogle mere generelle pointer om lange, komplekse sætninger eller opremsninger med mange elementer, som ligeledes kan pege mod formel stil. 

Det er vigtigt at du kobler dine pointer om sproglig stil sammen …

...

Hint om argumentation

Fairfield bruger forskellige teknikker for at argumentere for sit synspunkt. Han gør fx en del brug af autoritetsargumenter, idet han citerer holdninger eller oplevelser, som forskellige eksperter på området har delt. Han inddrager også sine personlige erfaringer, når han skal præsentere sit positive billede af bøger og læsning (især i begyndelsen af podcasten).

Til gengæld trækker han ikke så meget på g…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind