STX Engelsk A | 25. maj 2021

Her kan du få hjælp til at besvare den skriftlige eksamen i Engelsk A på STX fra den 25. maj 2021. 

Assignment 1 tager udgangspunkt i et kort tekstuddrag og beder dig om at finde seks eksempler på omvendt ordstilling. For hvert eksempel skal du markere både subjektet og hele verballeddet. Derefter skal du udvælge tre af eksemplerne og forklare, hvorfor de har omvendt ordstilling. Vi giver dig hints til at finde frem til eksemplerne og give en præcis forklaring.  

Assignment 2 tager udgangspunkt i en kort tekst og består af tre underopgaver. Først skal du bestemme den grammatiske tid i seks markerede verballed og skrive, om verballeddene står i aktiv eller passiv. Dernæst skal du undersøge seks markerede ord og vurdere, hvilke der er henholdsvis adjektiver og adverbier. Du skal også skrive, hvilken ordklasse hvert af ordene lægger sig til i teksten. Endelig bliver du bedt om at se på to understregede ord og bestemme, hvilken ordklasse de har i teksten. Vi giver dig hints til at løse alle tre underopgaver korrekt.

Assignment 3 tager udgangspunkt i et kort videoklip, hvor du bliver bedt om at finde og nedskrive fem verballed med de tilhørende subjekter. Du skal også bestemme den grammatiske tid på alle de verballed, som du har nedskrevet. Vi giver dig hints til at finde eksempler og bestemme deres tid.

Assignment 4 beder dig om at skrive et analytical essay. Du kan vælge mellem at skrive om novellen "The Lamb" af Andrea Carter eller artiklen "Losing Whiteness When You Lose Your Father" af Corina Zappia. Vi hjælper dig med at inkludere de obligatoriske analysepunkter i hver opgave, og vi giver dig idéer til at skabe sammenhæng i besvarelsen. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under de tre første opgaver, så du kan tjekke dine svar. 

Husk: Øvelse gør mester, så prøv først at løse opgaverne selv!

Mere hjælp

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Vejledning til analytical essay

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til opgaver inden for fiction og non-fiction.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

STX Engelsk A | 25. maj 2021

[1]
Bedømmelser
  • 15-11-2021
    Givet af 3.g'er på STX