[1]

Stokastisk variabel

Her er vores kompendium om stokastiske variable. Stokastiske variable er en del af Matematik A og B på STX, HF og HHX.

Kompendiets opbygning

Statistik og sandsynlighedsregning

Du kan se en oversigt over alle vores kompendier inden for emnerne Statistik og Sandsynlighedsregning i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

 

Her er et uddrag af siden Hvad er en stokastisk variabel?:

Sandsynlighedsfordeling (tabel eller søjlediagram)

Sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X er en beskrivelse af de mulige x-værdier, X kan antage, og de tilhørende sandsynligheder.

Sandsynlighedsfordelingen angives typisk i form af en sandsynlighedsfordelingstabel eller et søjlediagram.

Herunder er et eksempel på en sandsynlighedsfordelingstabel:

xi x1 x2 x3 ...xn 
P(X = xi)p1 p2 p3 ...pn 

Værdierne i en sandsynlighedsfordelingstabel kan også illustreres i et søjlediagram. Værdierne på x-aksen er de x-værdier, som X kan antage. Højden af en søjle angiver sandsynligheden for, at X antager den tilhørende x-værdi.

Eksempel: Plat eller krone

Vi lader X være en stokastisk variabel, der tæller antallet af plat i tre kast med en ærlig mønt. Sandsynlighedsfordelingstabellen for X kan ses herunder:

xi 012 3 
P(X = xi) \frac{1}{8}  \frac{3}{8}  \frac{3}{8}  \frac{1}{8} 

Vi aflæser i tabellen, at sandsynligheden for at få plat én gang er 3/8. Vi bestemmer sandsynligheden for hændelsen "vi får plat mindst én gang", dvs. X ≥ 1:

\begin{align*} P(X\geq 1) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\[0.5em] &= \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \\[0.5em] &= \frac{7}{8} \end{align}

Sandsynligheden for at få plat mindst én gang er 7/8.

Det tilhørende søjlediagram kan ses herunder:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Stokastisk variabel

[1]
Bedømmelser
  • 02-12-2023
    Givet af HF-elev på 2. år