Fagenes metoder

For at komme ordentligt i mål med din problemformulering, er du nødt til at vide noget om fagenes metoder. De er nemlig grundlaget for, hvordan du skal arbejde med dit emne. 

Fagenes metoder er deres måde at undersøge noget på

I dit studieretningsprojekt skal du vise, at du kan lave en undersøgelse ud fra faglige metoder. Metoderne er den måde, du indsamler og behandler viden på i et fag. Overordnet kan vi skelne mellem empiriske metoder, som indsamler viden, og teoretiske metoder, som behandler viden. 

De empiriske metoder er fx eksperimenter, observationer, afprøvning af prototyper, interviews/spørgeskema samt analyse af tekst eller talmateriale. Afhængigt af faget vil metoderne se forskelligt ud, men grundlæggende handler de om at indsamle viden.

De teoretiske metoder er fx viden fra fagre...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind