Fagenes arbejdsmetoder

Kodeordene siger altså noget om, hvad du skal løse og lidt om, hvordan du skal løse det. Men for at komme helt i mål skal du også kende til dine fags arbejdsmetoder og tilgange, som er de konkrete værktøjer til hvordan problemstillingerne skal løses.

Vi har i bilaget til SRP-bogen lavet en gennemgang af de faglige metoder og tilgange for hvert af de store fag (Gå til bilag).

Hvis du går på STX, har du sikkert hørt om videnskabsteoretiske metoder i AT, men det er ikke det vi snakker om, når vi taler om faglige metoder eller fagenes arbejdsmetoder. Arbejdsmetoder dækker som regel over den måde, man behandler (og indsamler) empiri på. F.eks. er en nykritisk analyse af en roman en arbejdsmetode i dansk, kildekritik en arbejdsmetode i historie og udførelsen af et eksperiment en arbejdsmetode i de naturvidenskabelige fag. Altså er det de arbejdsmetoder, du i forvejen kender og har anvendt masser af gange før.

Faglige tilgange er mere generelle og dermed sværere at kategorisere. En faglig tilgang (eller faglig diskurs) er i bund og grund, hvordan man normalt arbejder med faget, og det er som regel ikke noget, der står nedskrevet. Det kan være, hvordan man formulerer sig i en redegørelse for et bestemt emne, hvilken rækkefølge arbejdsmetoderne brug...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind