Eksempel i to sprogfag (spansk og engelsk)

Dette er et eksempel på hvordan man kan lave en analyse af en opgaveformulering for et SRP i spansk og engelsk. I eksemplet skiller vi den givne problemformulering ad i dens enkelte problemstillinger. Derefter analyserer vi hver enkelt problemstilling:

  • Hvilke kodeord indeholder den? (hvad der skal løs…

...

1. problemstilling:

”Redegør kort for den illegale indvandring fra Mexico til USA”

Kodeord: Redegørelse (spansk og engelsk)

Redegørelsen skal fungere som fundamentet for din opgave. Den skal sætte læseren ind i, hvad emnet for opgaven er, og hvordan det skal forstås. Med andre ord skal du have sat scenen for din analyse, diskussion og vurdering, som kommer efter redegørelsen. Bemærk også, at der står en kort redegørelse, hvilket betyder, at du skal lave en overordn…

...

2. problemstilling:

”Analyser derefter udvalgte tekster på både spansk og engelsk med henblik på at afdække de problemer, som denne gruppe af indvandrere skaber – både for USA og Mexico”

Kodeord: Analyse (spansk og engelsk)

Efter fundamentet er lagt, er det tid til at tage fat på analysearbejdet af en række udvalgte tekster. At teksterne er udvalgte betyder, at du selv skal finde frem til lige netop de tekster, der kunne være relevante at arbejde med (selvfølgelig med hjælp fra dine lærere). Tekstbegrebet dækker bredt, og du kan vælge:

  • Artikler
  • Noveller
  • Romaner
  • Digte
  • Film, m.m.

Et krav er dog, at du har tekster på både spansk og engelsk. Teksterne, hvad enten der er tale om artikler eller digte, skal du bryde ned i mindre dele, hvor du forklarer, fortolker og uddyber væsentlige dele og citater. Du skal bruge dine erfaringer fra undervisningen i dit analysearbejde. Brug de faglige analysebegreber og evt. analyseskemaer fr…

...

3. problemstilling:

”Diskuter fremtidsudsigterne for disse illegale ”Hispanics”

Kodeord: Diskuter (spansk og engelsk)

Så bevæger du dig videre til diskussionen, som skal fokusere på fremtidsudsigterne for de illegale ”Hispanics”. En diskussion indebærer, at synspunkter stilles op over for hinanden og kritisk vurderes. Her er det vigtigt, at du belyser p…

...

4. problemstilling:

”Vurder i hvor høj grad, de kan integreres i det amerikanske samfund”

Kodeord: Vurder (spansk og engelsk)

Som det sidste bliver du bedt om at lave en vurdering. Her skal du bruge arbejdet, du har lavet i dit projekt til at sige, hvad du selv mener om emnet:…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind