Typiske kodeord i opgaveformuleringen

I de store opgaver på gymnasiet, som SRP, vil det være de samme "kodeord", der går igen i opgaveformuleringerne. Derfor har vi her lavet et overblik over de typiske kodeord, og hvad de dækker over - dvs., hvad du skal gøre i opgaven, når du møder ordet i din opgaveformulering. I analysen af din opgaveformulering slår du op på siden her og får styr på, hvad dine kodeord betyder.

Kodeordene er herunder opstillet i en progressiv rækkefølge. Det vil sige, at de kodeord, som handler om noget forholdsvis konkret og basalt (redegørende), står først på listen, mens de kodeord, som handler om noget mere overordnet og selvstændighedskrævende, står sidst (analyse/fortolkning/vurdering/perspektivering). Det vil også typisk være den rækkefølge, du møder ordene i, i din udleverede opgaveformulering. 

Referér... / skriv et referat af...

 • Taksonomisk niveau: redegørende (gengive materiale).
 • En kortfattet og neutral gengivelse af tekstens væsentligste indhold.
 • Du skal skelne væsentligt fra uvæsentligt og i dit eget sprog sammenfatte det væsentlige på en måde, der ikke bryder med det, teksten udtrykker.
 • Lad som om, du henvender dig til en læser, der ikke har læst teksten.
 • Følg tekstens egen opbygning.
 • Introducer forfatter og titel: "I artiklen 'menneskets forfald' af Søren Vintermand bliver vi præsenteret for...”.
 • Ingen brug af personlige kommentarer.
 • Mere detaljeret end et resumé.

Resumé.../skriv et resumé af...

 • Taksonomisk niveau: redegørende (gengive materiale).
 • Fremhæv de vigtigste elementer af en tekst.
 • Få læseren til at forstå tekstens centrale handling.
 • Kortfattet, neutral og loyal gengivelse af hovedpointer.
 • Følg tekstens egen opbygning.
 • Skriv i 3. person ental nutid (teksten handler om...).
 • Henvend dig til en læser, der ikke har læst teksten.
 • Introducer forfatter og titel: "I artiklen 'menneskets forfald' af Søren Vintermand bliver vi præsenteret for...”.
 • Ingen personlige kommentarer.
 • Hvem? Hvad? Hvornår? Hvor? ska
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind