Kildekritikafsnit

Skal kun med i opgaver, hvor faget historie indgår.

I nogle opgaver hvor historie indgår som fag, kan et afsnit om dine kilder og den kildekritik, du har lavet på dem, være relevant (se histories arbejdsmetode i bilaget). Om du vælger at beskrive kilder af særlig karakter i hoveddelen af dit SRP, eller om du trækker det hen i et særskilt afsnit afhænger af flere ting.

  • Kildekritikken skal kun have sit eget metodeafsnit, hvis du benytter dig af kilder, som har tendens (en hensigt), f.eks. førstehåndskilder, der er præget af subjektive tilkendegivelser (dagbøger, personlige breve, taler osv.).
  • Kildekritikken skal kun nævnes i et kildekritikafsnit, hvis den har haft væsentlig betydning for dit arbejde med kilderne.
  • Kildekritikken bør kun have sit e...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind