Hovedafsnit: Projektets krop

Hovedafsnittet i dit SRP er substansen af dit projekt. Her skal de dele, du fik analyseret dig frem til i forhold til opgaveformuleringen, udfoldes, og du skal svare på de spørgsmål, som opgaveformuleringen stillede. Du skal dele hoveddelen op i nogle afsnit, som hver behandler sin del af den overordnede opgave.

Din opgaveformulering vil lægge op til, hvordan denne opdeling kan laves (et hovedafsnit pr. problemstilling) og i hvilken rækkefølge, de enkelte afsnit skal komme.

Mener du, at du kan lave denne opdeling og rækkefølge mere hensigtsmæssig, bør du tale med dine vejledere omkring dette.

Uanset fag er det vigtigt, at der er en tydelig fremdrift i besvarelsens hoveddel. Det betyder, at din fremstilling skal bevæge sig fra noget relativt konkret og basalt (redegørende) til noget mere overordnet og selvstændighedskrævende (analyserende/fortolkende/perspektiverende/vurderende/diskuterende). Man kan se det lidt som, at fremdriften i besvarelsen skal være fra et første niveau, hvor stoffet...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind