Den debatterende del

Herunder hjælper vi dig med at skrive den debatterende del i din opgave om sprog og betydning. Du skal argumentere for din egen holdning til, om der er grund til at være kritisk over for, hvordan ting benævnes. 

Vi foreslår tre forskellige hovedsynspunkter, du kan vælge at argumentere for (men du skal selvfølgelig kun vælge ét af dem til din besvarelse). Husk at tænke over, hvilke pointer fra diskussionen der kan lede dig frem mod et af synspunkterne herunder.

Vi bør altid være meget kritiske over for, hvordan ting benævnes

I den debatterende del af din opgave kan du vælge det hovedsynspunkt, at vi bør være meget kritiske over for, hvordan ting benævnes, fordi sproget har enormt potentiale for manipulation.

Du skal underbygge dit synspunkt med et eksempel. Det vil være oplagt at inddrage Gry Inger Reiters eksempel med metaforer for kriminalitet, fordi det giver en skarp illustration af, at selv små ændringer i sproget kan have en dramatisk effekt på vores opfattelse af verden. Og disse ændringer sker endda ofte uden at vi er fuldt bevidste om dem, så derfor kan sproget være et voldsomt effektivt værktøj til at manipulere.

Som yderligere argumentation for dit synspunkt kan du fremhæve, at der findes talrige eksempler på, at selve ordvalget i den politiske debat har været med til at trække vælgernes holdning...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind