Vælg svarkategorier

Her finder du en udførlig gennemgang af de forskellige typer af svarkategorier samt gode råd til, hvordan du laver gode svarkategorier til dit spørgeskema.

Én svarkategori er det som respondenten kan svare på spørgsmålet, f.eks. enig, nej, 34 år eller kvinde. Typer af svarkategorier er derimod det format svarkategorierne har. Det kan f.eks. være åben, skala eller en rangering.

Lukket

Hvis svarkategorierne er lukkede, så betyder det, at respondenten har nogle bestemte svarkategorier at vælge imellem. De fleste svarkategorier i spørgeskemaer vil være lukkede. Når vi anvender lukkede svarkategorier, så er det nemmere at kvantificere data.

Et eksempel på lukkede svarkategorier kunne se sådan ud:

Hvor mange gange har du deltaget i en demonstration indenfor det sidste år? Sæt ét kryds.

0

1

2

3

4

5

Over 5

Ved ikke

Der findes forskellige typer af lukkede svarkategorier. Nedenfor gennemgår vi de mest almindelige og viser et eksempel på hver type svarkategori.

Vurderingsskala

Vurderingsskalaer bruges til at måle folks holdning til spørgsmål eller påstande. Man vil typiske lave en række spørgsmål/ påstande og beder derefter respondenten om at vurdere, hvor enig eller uenig vedkommende er.

I det følgende listes en række påstande. Du bedes ud fra hvert synspunkt svare, hvor enig eller uenig du er i synspunktet.

 

Helt enig

Nærmest enig

Hverken /eller 

Nærmest uenig

Helt uenig

Ved ikke

Danmark bør tage imod flere flygtninge.

 

 

 

 

 

 

Synspunkt 2

 

 

 

 

 

 

 

Rangering

Hvis du ønsker at vide, hvordan dine respondenter prioriterer eller rangerer, så kan det være relevante at bruge rangerede svarkategorier. Rangering kan med fordel bruges til at finde ud af, hvilke emner dine respondenter synes er vigtigst.

Rent praktisk fungerer rangering ved, at du laver en række svarkategorier som er relateret til det emne du vil undersøge. Vi har valgt at angive en række politikområder. Dernæst beder du respondenten om at rangere eller prioritere svarkategorierne efter, hvad der har den højeste prioritet.

Hvordan ville du prioritere vigtigheden af nedenstående politikområder? Prioritér de 5 vigtigste områder med tallene 1-5, hvor 1 er højeste prioritet. Brug kun hvert tal én gang.

Miljøpolitik

 

Socialpolitik

 

Retspolitik

 

Ulands-politik

 

Skattepolitik

 

Beskæftigelses-politik

 

Udlændinge-politik

 

EU-politik

 

 

Skala

Nogle gange kan det også være relevant at få respondenterne til at placer...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind