Stil gode spørgsmål

Her finder du en grundig guide til, hvordan du laver gode spørgsmål til dit spørgeskema. Først beskriver vi tre typer af spørgsmål og derefter giver vi dig en række gode råd til, hvordan du laver gode spørgsmål.

Tre spørgsmålstyper

Det kan godt være svært at vide, hvad man kan spørge ind til, når man skal formulere sine spørgsmål. Vi kan inddele indholdet i vores spørgsmål i tre typer: faktuelle, videns- og holdningsspørgsmål.

Faktuelle spørgsmål er spørgsmål, der omhandler fakta om respondenten. Det kan f.eks. være karakteristika som køn, alder og indkomst. Det kan også være spørgsmål om adfærd, f.eks. “Stemte du til seneste folketingsvalg?”. Faktuelle spørgsmål vil ofte være de spørgsmål respondenten synes er lettest at svare på.

Vidensspørgsmål (kaldes også for kognitive spørgsmål) omhandler respondentens viden om og opfattelse af verden. Hvis du er interesseret i, hvad respondenten ved om et emne, så er det denne type spørgsmål du skal stille. Du kan f.eks. spørge: “Hvor mange partier sidder i den nuværende regering?”.

Holdningsspørgsmål handler om respondentens holdning til et emne. Et holdningsspørgsmål kan f.eks. være holdninger til forskellige spørgsmål (“I hvor høj grad mener du, at skatten skal sættes ned?”), en vurdering af en situation (“Hvilket parti er bedst til at lede Danmark?”) eller hvilke værdier respondenten har (“I hvor høj grad mener du, at staten skal vægte hensyn til naturen højere end i dag?”).

Studienets råd til at lave gode spørgsmål

Stil spørgsmål, der måler dine variable

Når vi skal udforme et spørgeskema, så er det vigtigt, at vi måler det vi ønsker at måle. I praksis betyder det, at vi skal have lavet en god problemformulering og en god operationalisering. At operationalisere betyder at bevæge sig fra det abstrakte til det konkrete. Det vil sige, at operationalisering er den proces hvor vi går fra at have nogle abstrakte begreber vi gerne vil undersøge, til at have klart definerede og målbare variable og værdier. Når vi laver spørgeskemaundersøgelser vil en del af operationaliseringen også indebære at omformulere vores variable til konkrete spørgsmål. Du kan læse mere om operationalisering på siden om operationalisering i vores kompendium om begreber i samfundsfag.

Når vi skal lave spørgsmål til vores spørgeskemaundersøgelse skal vi altså først lave en operationalisering af vores begreber. Det er vigtigt, at vi har fokus på, at spørgsmålene er et validt mål for det vi ønsker at undersøge samt at respondenterne kan forstå spørgsmålene.

Nedenfor ser du et eksempel på operationalisering af begreberne indkomst og politisk ståsted, som kunne være relevant, hvis vi undersøgte sammenhængen mellem indkomst og politisk ståsted.

Den uafhængige var...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind