Skabelon til spørgeskema

Det kan være svært at sætte et spørgeskema op. Vi har lavet en skabelon du kan bruge. I skabelonen her vi indsat eksempler på forskellige typer af svarkategorier samt en række baggrundsspørgsmål du ofte vil få brug for, når du skal lave et spørgeskema. Du kan bruge eksemplerne i dit eget spørgeskema, men husk at erstatte de spørgsmål og svarkategorier vi har skrevet med dine egne.

Du kan finde Studienets skabelon til at lave spørgeskema her.