Eksempel på kodebog

Her viser vi dig, hvordan man laver en kodebog. Først gennemgår vi hvert spørgsmål i spørgeskemaet og viser, hvordan vi har kodet spørgsmålene samt forklarer årsagen til hver kode. Derefter viser vi den endelige kodebog.

Gennemgang af spørgeskema

1. I politik taler man ofte om venstre og højre. Nedenfor er vist en skala, hvor 0 er mest venstreorienteret og 10 er mest højreorienteret. Hvor vil du placere dit politiske ståsted?

Sæt en ring om det tal, der bedst repræsenterer dit politiske ståsted.

Mest venstreorienteret                           Mest højreorienteret

0…….1…….2…….3…….4…….5…….6…….7…….8…….9…….10……Ved ikke (99)

Spørgsmål 1 er allerede numerisk. Det betyder, at vi ikke behøver kode spørgsmål 1, da vi bare kan indtaste den værdi mellem 0-10 som respondenten har valgt. Hvis respondenten har sat ring om “Ved ikke” så bruger vi værdien 99 og hvis respondenten ikke har besvaret spørgsmålet så bruger vi koden 88. Grunden til at vi bruger 99 og 88 er, at det er høje tal, hvorimod vores andre koder typisk vil være mellem 0 og 10. Ved at bruge høje tal så minimerer vi muligheden for at taste forkert.

2. Hvad stemte du ved seneste folketingsvalg?

A. Socialdemokratiet (3)

 

B. Radikale Venstre (6)

 

C. Det Konservative Folkeparti (8)

 

D. Nye Borgerlige (10)

 

F. SF - Socialistisk Folkeparti (1)

 

I. Liberal Alliance (9)

 

K. Kristendemokraterne (5)

 

O. Dansk Folkeparti (4)

 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti (7)

 

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (0)

 

Å. Alternativet (2)

 

Kandidat udenfor partierne (50)

 

Stemte blankt (60)

 

Stemte ikke (70)

 

Ved ikke (99)

 

Spørgsmål 2 er ikke numerisk, så her har det været nødvendigt at kode alle svarkategorierne. Vi har valgt at kode partierne efter den fordelingspolitiske højre-venstre-skalaen. Vi har foretaget en kvalitativ vurdering af, hvordan partierne placerer sig på den fordelingspolitiske højre-venstre-skala. Partierne længst til venstre har fået lave værdier, mens partierne længst til højre har fået høje værdier. Vi har valgt denne kodning, da vi på den måde laver spørgsmål 2 til en skala, hvilket gør det nemmere at lave visse former for kvantitativ analyse såsom lineær regression.

3. Hvad ville du stemme, hvis der var ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind