Indtastning i Excel

Her guider vi dig igennem, hvordan man indtaster data i Excel. Guiden kræver, at du allerede har udarbejdet din kodebog. Vi bruger vores egen kodebog fra forrige side til at illustrere.

Hvis du har lavet spørgeskemaet i et online survey-redskab, hvor det er muligt at downloade dine data i Excelformat, f.eks. Google Forms (på dansk Google Analyse), så skal du naturligvis ikke bruge tid på at indtaste dine data i Excel. Dog er det en god idé, at du tjekker om data er sat op som vi viser nedenfor. Google Forms har f.eks. en kolonne, der hedder Timestamp, som viser tidspunktet respondenterne har svaret. Den kan du med fordel ændre til Nummer og give respondenterne et nummer fremfor et tidspunkt. I Google Forms skal du desuden være opmærksom på, at resultaterne kun er numeriske, hvis svarkategorien er numerisk. Hvis du skal lave kvantitativ analyse som kræver, at data er numerisk - såsom lineær regression - så skal du altså omkode svarkategorierne til numre. I så fald er det også relevant for dig at lave en kodebog.

Trin 1: Nummerering af spørgeskemaer

Hvis du ikke allerede har givet dine spørgeskemaer numre, så er det sidste chance nu. Det er vigtigt, at dine besvarelser har numre, så du ikke kommer ti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind