Analyse af data

Hvis du allerede har data fra dit spørgeskema i Excel, så skal du i gang med at analysere dine data. Der findes mange forskellige metoder du kan bruge til at analysere data. Vi gennemgår de mest anvendte analysemetoder indenfor kvantitativ og kvalitativ metode. Hvilken form for analyse du skal lave afhænger af, hvilken data du har samt hvad din problemformulering er.

Hvis du ikke har dine data i Excel, så skal du indtaste dine data, før du kan gå videre til analysen. Du kan læse om, hvordan man indtaster data på siderne om at indtaste data.…

...

Analysér dine data med kvantitativ metode

Kvantitativ metode er en oplagt metode at bruge til at analysere data fra lukkede svarkategorier, fordi de er lette at kvantificere. 

Hvis du har brugt åbne svarkategorier, så kan du godt lave kvantitativ analyse, men det kræver, at du koder teksten om til tal. Typisk vil der heller ikke være et formål med at lave statistik på de åbne svarkategorier, da vi ofte bruger de åbne svarkatekategorier til at afdække svagheder ved undersøgelsen samt for at inkludere kvalitativ data. Hvis du hovedsageligt har brugt åbne svarkategorier, så vil derfor være mere oplagt at bruge kvalitativ metode.

Der findes en række forskellige kvantitative analysemetoder du kan bruge til at analysere data fra spørgeskemaer:

Median og gennemsnit

Hvis du kun vil undersøge én variabel, så kan du beregne median og gennemsnit. Medianen er den midterste værdi i et sorteret datasæt, mens gennemsnit er summen …

...

Analysér dine data med kvalitativ metode

Når man laver spørgeskemaundersøgelser, så vil man typisk anvende kvantitativ metode fremfor kvalitativ metode. Dog kan du anvende kvalitativ metode, hvis du har åbne svarkategorier. Du kan f.eks. bruge indholdsanalyse til at lede efter mønstre i folks besvarelser. Du kan også lave en diskursanalyse, hvor du undersøger om folks svar er præget af en bestemt diskurs i samfundet.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind