Opgave 1b

Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem ansættelse, uddannelse, personlig indkomst og holdning til, hvem der er bedst til at bekæmpe arbejdsløshed, som kan udledes af tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

I denne opgave skal du opstille hypoteser. Eftersom vi bliver spurgt ind til både ansættelse, uddannelse og personlig indkomst, så anbefaler vi, at du laver en hypotese til hver af de tre variable og deres sammenhæng til holdningen til, hvem der er bedst til at bekæmpe arbejdsløshed. En hypotese består af to dele;

  1. En tendens i data.
  2. En forklaring.

Nedenfor hjælper vi dig med finde tendenser i data og mulige forklaringer på tendenserne.

Ansættelse

Vi kan se, at der er forskel på, hvilken regering personer ansat i henholdsvis den offentlige og den private sektor mener er bedst til at bekæmpe arbejdsløshed. Offentligt ansatte mener i højere grad, at en socialdemokratisk regering er bedre til at bekæmpe arbejdsløshed end privatansatte. Det ser vi ved, at 37,9 % af offent...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind