[4]

Splittelse | Fællesdel

Her finder du hjælp til fællesdelen i eksamenssættet “Splittelse”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 31 maj 2021

Opgave 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse. Du skal i besvarelsen anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem ansættelse, uddannelse, personlig indkomst og holdning til, hvem der er bedst til at bekæmpe arbejdsløshed, som kan udledes af tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra siden Opgave 1b

Socialdemokratiske regeringer har typisk også en opkvalificeringsstrategi. Det vil sige, at arbejdsmarkedspolitikken fokuserer på at få folk i arbejde via efteruddannelse og aktivering. Det vil sandsynligvis tiltale arbejdsløse, der kun har en grunduddannelse, at de kan få hjælp til at efteruddanne sig. En socialdemokratisk regering vil ofte også være imod at sætte ydelserne til arbejdsløse ned. Hvis ydelserne til arbejdsløse er lave kan det være svært for arbejdsløse at have overskud til at søge arbejde.

Personer, hvis højeste uddannelse er grundskolen vil altså mene, at en socialdemokratisk regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløshed, fordi en socialdemokratisk regering vil sikre dem bedre vilkår, hvis de bliver arbejdsløse. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Splittelse | Fællesdel

[4]
Bedømmelser
 • 21-01-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 29-01-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 29-11-2021
  Givet af 3.g'er på STX
 • 09-09-2021
  Givet af 2.g'er på STX