Spansk virksomhedskommunikation | HHX

Her er Studienets vejledning til Spansk virksomhedskommunikation. Med denne vejledning bliver du parat til at skrive email og handelsbrev til Spansk A eksamen på HHX!

Til skriftlig eksamen i Spansk A på HHX handler delopgave 3 om spansk virksomhedskommunikation. I denne opgave lægges der vægt på, at du skal vise din evne til at bruge generelle begreber inden for spansk virksomhedskommunikation. Du skal i denne opgave skrive en meddelelse, der enten kan være et handelsbrev eller en e-mail, og det er vigtigt at du strukturerer denne rigtigt. 

I denne vejledning giver vi dig hjælp til følgende: 

  • Indholdet af din meddelelse, det vil sige, om den skal indeholde intern eller ekstern kommunikation. 
  • Strukturering af både e-mails og handelsbreve
  • Gode vendinger og udtryk med tilhørende forklaringer, der er relevante for virksomhedskommunikation, som du kan bruge i din egen opgave. Undervejs i vejledningen vil vi nævne udtrykkene, og linke til afsnittene om dem, så du kan læse mere herom.

Intern og ekstern kommunikation

Din meddelelse indeholder enten ekstern eller intern kommunikation, og i denne vejledning giver vi dig hjælp til, hvordan du skriver begge dele, og hvordan en opgaveformulering til eksamen kunne se ud. 

Hvis du skal skrive en intern meddelelse, vil det sige at du skal lade som om du er ansat i en virksomhed. Her skal du skrive en meddelelse til andre medlemmer eller ansatte. 

En ekstern meddelelse er derimod alt, hvad der ikke er intern kommunikation. Dette vil sige, at du skal tage en virksomheds eller en privatpersons perspektiv, og skrive til en udenforstående. En udenforstående ville i dette tilfælde være en anden virksomhed eller en kunde. 

Når vi i vores vejledning bruger begrebet ‘virksomhed’, indebærer det også foreninger, organisationer og institutioner. 

I vores vejledning giver vi dig, ud over en gennemgang af de to former for kommunikation, eksempler på disse fra Studienets eksempelbesvarelser. 

Strukturér din meddelelse

Når du skal strukturere din meddelelse, skal du enten strukturere den som en e-mail eller et handelsbrev. 

Der er enkelte forskelle i formalia for de to typer, hvilket vi vil gennemgå for dig i denne vejledning. Dertil giver vi dig eksempler på en e-mail og et handelsbrev fra nogle af Studienets eksempelbesvarelser, så du kan hvordan en korrekt struktur ser ud. 

Gode udtryk og vendinger 

Når du skal skrive din meddelelse, er der en række gode vendinger og udtryk du kan bruge, som er relevante for virksomhedskommunikation på spansk. 

I denne vejledning gennemgår vi en lang række gode udtryk for dig med eksempler på, hvordan de bruges. Vi gør dig også opmærksom på, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du bruger disse udtryk. For eksempel gennemgår vi udtrykket ‘At bede om’, der på spansk oversættes med verbet ‘rogar’ eller ‘pedir’. 

For hvert udtryk henvises der desuden til den eksempelbesvarelse fra Studienet, der indeholder en meddelelse, hvor udtrykket er brugt. 

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Spansk virksomhedskommunikation | HHX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.