Opgavegenrer

 I delprøve 2 bliver du bedt om at skrive en tekst, der skal følge en bestemt genre. Dette skal enten være en artikel (til et skoleblad), et læserbrev, en dagbog eller et brev. Hvis du skal skrive et læserbrev eller en dagbog kan du blive bedt om at skulle skrive det som et blogindlæg. Dette blogindlæg vil se forskelligt ud, afhængig af hvilken genre du bliver bedt om at skrive. 

På de følgende sider gennemgår vi, hvilke krav der er til hver af disse genrer, og hvad du skal gøre hvis du bliver bedt om at skrive et blogindlæg. Når du skriver din tekst, er der ikke nogle specifikke krav til hvordan layoutet skal være, men i bedømmelsen lægges der vægt på om genren, du skriver i, er genkendelig.

I vores gennemgang af de forskellige genrer, vil vi også vise dig eksempler på vores besvarelser af denne type opgave fra tidligere eksamenssæt, så du kan se eksempler på fyldestgørende besvarelser for alle genrer. Du kan derudover læse alle vores opgavehjælp til de tidligere eksamenssæt til digital eksamen i Spansk A her.