Opgaveformuleringen

Hvad går delprøve 2 ud på?

I denne del af eksamen skal du løse én opgave: Du skal skrive en tekst på ca. 250 ord på spansk ud fra det tekstmateriale og den opgaveformulering, som eksamenssættet stiller til rådighed. 

Denne delprøve tester dig i en række forskellige ting:

  • Inddrager du  tekstmaterialet på en hensigtsmæssig måde?
  • Opfylder din besvarelse kravene (både til form, genre og indhold)?
  • Hvordan har du anvendt hjælpemidler?
  • Hvordan behersker du det spanske sprog?

Det er primært det sidste - din beherskelse af det spanske sprog - som du vil blive bedømt efter. Sprogbeherskelsen omfatter både at du kan forstå og anvende de vigtigste pointer af det spanske tekstmateriale, men også at du udtrykker dig klart på skriftlig spansk. Du skal vise, at du behersker det relevante ordforråd og grammatik. Derudover skal du også vise, at du kan producere et selvstændigt tekststykke på spansk.  

Her har du mulighed for ikke blot at vise censor, hvordan du behersker  det spanske sprog, men også hvordan du udnytter de værktøjer, du har fået tildelt i løbet af din spanskundervisning såsom ordbøger, opslagsværker og generel viden om, hvordan man arbejder i spanskfaget.   

Inddrag tekstmaterialet, og skriv den rigtige genre

Tekstmaterialet, som du skal bruge, vil bestå af tekst A fra delprøve 1, og derudover 3-4 andre tekster. Disse tekster kan bestå af tekst,- l...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind