Delprøve 2

Her kan du finde hjælp til at besvare delprøve 2 af den digitale eksamen i Spansk A. Denne del af prøven varer tre timer, og du må gerne bruge  hjælpemidler. Her gennemgår vi, hvad du skal, og hvordan du kan gribe det an.

Først vejleder vi dig til at få styr på, hvilke krav, der er til den tekst, du skal skrive til delprøve 2 generelt, og vi viser dig, hvad du skal inddrage i din besvarelse - uanset hvilken genre opgaveformuleringen beder dig om at skrive. Dernæst gennemgår vi, hvilke genrer du kan komme til at skrive i delprøve 2, og hvad det vil sige at skulle skrive enten en artikel, et læserbrev, en dagbog, en blog eller et brev til eksamen.

Undervejs i vores gennemgang viser vi dig eksempler på besvarelser af forskellige genrer, der alle besvarer en opgaveformulering fra delprøve 2 fra tidligere eksamenssæt. Dernæst gennemgår vi, hvilke hjælpemidler, du må bruge til eksamen, og hvilke du skal holde dig fra. Til sidst kommer vi med et forslag til, hvordan du kan disponere de 3 timer du har til at besvare delprøve 2.