Delprøve 1

Her kan du finde hjælp til delprøve 1 til digitale eksamen i Spansk A på STX. Til denne del af prøven, som varer en time, må du ikke bruge nogen form for hjælpemidler.

Her vil vi gennemgå hvilke typer spørgsmål, du kan møde i delprøve 1 og hjælpe dig med, hvordan du bedst kan øve dig i at besvare dem. Vi viser dig også eksempler på de forskellige typer af spørgsmål, og hvad de rigtige svar er. Svarene er fra vores opgavehjælp til tidligere eksamenssæt, som du med fordel også kan læse som en del af din eksamenstræning.

Delprøve 1 består altid af 14 forskellige spørgsmål, som du har en time til at besvare. Nogle af spørgsmålene er relaterede til den specifikke tekst, der hører til delprøven (Texto A), mens andre for eksempel beder dig om at svare på nogle spørgsmål ud fra et billede. Nogle har også med små tekster at gøre, der ikke nødvendigvis er relaterede til Tekst A, men som i stedet tester dig i grammatik.

Delprøven tester dig i de følgende færdigheder på spansk:

Genrebevidsthed: Din evne til at genkende og udpege forskellige tekstgenrer (som fx artikler, reklamer, blogindlæg og lignende).

Tekstforståelse: Din evne til at forstå tekstens overordnede budskab og forstå de vigtigste pointer.

Sætnings- og ordforståelse: Din evne til at forstå specifikke spanske sætninger og ord i teksten.

Grammatik: Din evne til at forstå og anvende forskellige grammatiske koncepter som fx forskellige tider, pronominer eller konjunktiv  

Alment ordforråd og udtryk: Dit ordforråd og din evne til at bruge almindelige udtryk og vendinger på spansk.

Skriftlig formulering: Din evne til selvstændigt at producere korte tekster på spansk, for eksempel små billedbeskrivelser.   

I vores gennemgang af de forskellige opgavetyper, vil vi hjælpe dig til at forstå hvilke af disse færdigheder, de forskellige spørgsmålstyper tester. På den måde kan du blive opmærksom på hvilke færdigheder, du skal træne generelt, men også hvilke, du særligt skal forbedre dig i. For eksempel kan det være, at du er skarp til grammatikken, men at det kniber lidt mere med generel tekstforståelse og ordforråd. Så kan det være en hjælp at vide, hvilke af opgaverne, der tester hvad, så du kan træne netop det, du har behov for.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind