Opgave 1: Tekst på 200-250 ord

Hvad går opgave 1 i delprøve 2 ud på?

I denne del af eksamen skal du skrive en tekst på ca. 200 eller 250 ord på spansk ud fra det tekstmateriale og den opgaveformulering, som eksamenssættet stiller til rådighed. Husk at tjekke, at du skriver den mængde ord som netop dit eksamenssæt beder dig om. 

  • Denne delprøve tester dig i en række forskellige ting:
  • Inddrager du  tekstmaterialet på en hensigtsmæssig måde?
  • Opfylder din besvarelse kravene (både til form, genre og indhold)?
  • Hvordan har du anvendt hjælpemidler?
  • Hvordan behersker du det spanske sprog?

Det er primært det sidste - din beherskelse af det spanske sprog - som du vil blive bedømt efter. Sprogbeherskelsen omfatter både at du kan forstå og anvende de vigtigste pointer af det spanske tekstmateriale, men også at du udtrykker dig klart på skriftlig spansk. Du skal vise, at du behersker det relevante ordforråd og grammatik. Derudover skal du også vise, at du kan producere et selvstændigt tekststykke på spansk.  

Her har du ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind