Disponer din tid til delprøve 2

Her giver vi dig et bud på, hvordan du kan disponere over de 3 timer, du har til rådighed til at besvare delprøve 2. Det vigtigste råd er, at du skal bruge hele tiden!

Gør dig overvejelser på forhånd

Vi anbefaler, at du gør dig nogle overvejelser omkring hvordan du vil bruge din tid til eksamen, da det kan gøre det lettere for dig at overskue at besvare de forskellige opgaver. Det er op til dig at vurdere, om lige præcis den tidsfordeling, vi foreslår til de forskellige ting, giver mening. Fx kan det være at du læser teksterne til opgave 1 hurtigere, men at du til gengæld har brug for mere tid til at lægge dig fast på en vinkel for din besvarelse. Uanset hvad kan du bruge dispositionen som udgangspunkt for hvad du skal nå i løbet af de tre timer.

Besvarelse af opgave 1 - ca. 2t. 20 min.

Vi anbefaler, at du i alt bruger ca. 2 timer og 20 minutter på at besvare opgave 1 af delprøve 2. Nedenfor har vi givet vores bud på, hvordan du udnytter tiden bedst muligt.

Gennemlæsning og udvælgelse af tekster: ca. 20 min.

Vi foreslår at du ca. bruger de første 20 min. på at gennemlæse det tekstmateriale, der hører til opgave 1. Dette vil oftest bestå af en tekst B, C og D (og til tider E), der alle indeholder forskelligt tekstmateriale (se her for en uddybning af hvilke tekster der kan være i delprøve 2). I din første gennemlæsning foreslår vi, at du fokuserer på at forstå de forskellige teksters overordnede indhold og budskab, men at du ikke fokuserer alt for meget på at forstå alle detaljerne.

Start i stedet med at danne dig et overblik over tekstmaterialet med fokus på at finde ud af, hvordan teksterne adskiller sig fra hinanden. Dette kan nemlig hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan inddrage de forskellige tekster i din besvarelse. Derudover kan du i din gennemlæsning også overveje hvordan de nye tekster kan supplere tekst A fra delprøve 1, som du skal inddrage i din besvarelse af opgave 1 i delprøve 2. For eksempel kan det være at tekst B, C eller D kommer med et modargument til noget, der bliver sagt i tekst A, eller at en af dem understøtter en pointe, du gerne vil fremhæve fra tekst A.

Eftersom du blandt andet bliver bedømt på din evne til at inddrage det spanske tekstmater...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind