Forbindelsesopgaver

Forbindelsesopgaver tester din tekstforståelse

I disse opgaver skal du forbinde informationer fra to kolonner på forskellige måder, eller sætte nogle informationer i den rigtige rækkefølge. Her skal du være særligt opmærksom på informationernes ordlyd, da det kan have stor indflydelse på, hvordan de skal forbindes. Til disse opgavetyper er det derfor en god idé at læse informationerne igennem en ekstra gang, så du er sikker på at have forstået dem rigtigt. Generelt tester disse opgaver dig i tekstforståelse. I nogle af opgaverne er dette på et mere overordnet niveau, mens andre tester din forståelse af helt konkrete ord. Du vil højst sandsynligt møde i hvert fald et par af de her opgaver til eksamen, så det er en god idé at være bevidst om hvilke typer der findes, og hvordan du kan gå til dem.

Du kan også læse vores opgavehjælp tidligere digitale eksamenssæt, hvis du vil se eksempler på gennemgange af denne opgavetype.

Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige/korrekte svar (der er flere svar end spørgsmål)

Denne type opgave forekommer ofte til eksamen, og den tester dig i din forståelse af enkelte spanske sætninger, der har med teksten i delprøve 1 at gøre. Her skal du sætte spørgsmålene i venstre spalte sammen med de rigtige svar på spørgsmålene, som du finder i kolonnen til højre.

Når du skal besvare dette spørgsmål, er det vigtigt at du læser informationerne godt igennem, før du begynder at sætte spørgsmål og svar sammen. Hvis du, efter at have læst sætningerne grundigt igennem, har problemer med at besvare dette spørgsmål, er det en god idé at læse teksten igennem endnu en gang. En god fremgangsmåde kunne være at sætte de sp...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind