Perfektum (førnutid)

Bøjning i perfektum

Perfektum er en tid, der siger noget om begivenheder eller tilstande, der har direkte tilknytning til eller relevans for nutiden. På dansk danner vi perfektum med hjælpeverberne ‘at have/at være’ + participium (kort tillægsform), fx ‘jeg har lært verberne udenad’.

På spansk bliver perfektum dannet på en lignende måde, nemlig med hjælpeverbet haber i præsens + hovedverbet i participium:

He bailado toda la noche → Jeg har danset hele natten

Når du danner perfektum, skal du altså førs…

...

Anvendelse af perfektum

Perfektum bruges til at vise, at en handling eller tilstand har en særlig tilknytning eller relevans for nutiden - på spansk såvel som på dansk.

På spansk bruges perfektum ofte ligesom på dansk

Du kan ofte oversætte en dansk sætning i perfektum til en tilsvarende sætning på spansk i perfektum.

For eksempel bruges perfektum når noget er sket i datiden, men stadig gælder for subjektet i nutiden. I sådanne sætninger indgår ofte tidsudtryk, som fx hoy (i dag), este fin de semana (denne weekend/i weekenden), esta noche (i nat) osv.:

Este fin de semana no hemos hecho nada → I den her weekend har vi ikke lavet …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind