Futurum (fremtid)

Spansk har flere måder at danne fremtid på

På dansk har vi ikke en bestemt bøjning til at danne fremtid. I stedet bruger vi oftest bare almindelig præsens til at fortælle om fremtiden, fx ‘i morgen køber jeg kage’. Man kan dog også bruge hjælpeverbet ‘vil’ til at udtrykke noget fremtidigt (fx ‘jeg vil gå i skole’), men det bliver ikke brugt lige så ofte i daglig tale.

På spansk kan man faktisk også bruges præsens + et tidsudtryk til at tale om fremtiden, men der findes også to andre måder at danne fremtid på, som er nyttige at kende.

Den ene måde er med det uregelmæssige hjælpeverbum ir, præpositionen (forholdsordet) a og hovedverbet i infinitiv, mens den anden dannes med en bestemt bøjning af verbet. Her vil vi bruge sammensat fremtid om den fremtid, der dannes med hjælpeverbum, og futurum om den fremtid, der dannes med en bestemt bøjning af verbet.

Alle tre måder at danne fremtid bruges på næsten samme måde, men den sammensatte bruges oftest, specielt i talesprog.

Det vil for eksempel sige, at sætningen “Jeg hjælper dig om en time” kan oversættes på tre måder:

Præsens + tidsudtryk: Te ayudo en una hora

Sammensat fremtid: En una hora te voy a ayudar

Futurum: Te ayuda en una hora

I dette afsnit vil vi først vise, hvordan du danner sammensat fremtid, og hvordan du bøjer verber i futurum. Derefter vil vi gennemgå, hvordan du anvender de forskellige måd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind