Søundersøgelse i klassen

Biologi C, B og A + Biotek A.

Det er meget almindeligt at udføre søundersøgelser i klassen. Herunder kan du læse om, hvilke målinger og undersøgelser I typisk vil udføre, når I er ude ved søen.

Sigtedybden er udtryk for eutrofieringsgraden

I skal med al sandsynlighed måle søvandets sigtedybde. Sigtedybden er udtryk for, hvor langt en hvid plastikskive kan sænkes ned i vandet, før det ikke længere er muligt at se skiven. En plastikskive til måling af sigtedybde kaldes for en secchiskive.

Hvis sigtedybden i søen er under en meter, er søen eutrof. Er sigtedybden over tre meter, er søen derimod oligotrof. Hvis sigtedybde er mellem en og tre meter, er eutrofieringsgraden middelhøj.

I kan også fastslå kompensationsdybden vha. secchiskiven (dvs. den laveste dybde, som planteplankton kan vokse ved). Ty...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind