Analyse

På de næste sider kan du få hjælp til at analysere teksten “Socialpornografisk tv”. Vi vil kigge på, hvordan skribenten, Susanne Boysen, bygger argumentationen op i sit debatindlæg gennem at tale til fornuft (logos), følelser (patos) og troværdighed (etos).

Hvad fokuserer vi på i analysen?

Vi ser på, hvordan Susanne Boysen bruger videnskabelige undersøgelser, årsagsargumenter og gendrivelser til at appellere til læserens fornuft. Vi undersøger også, hvordan hun får læseren til at se tingene fra sit eget perspektiv og appellere til læserens følelser. Endelig kommer vi ind på Boysens evne til at fremstå som troværdig over for læseren ved at inddrage sine egne erfaringer og fremstå som en autoritet.

Vi vil også fremhæve nogle af de sproglige virkemidler og se på, hvordan de får artiklen til at virke overbevisende på modtageren. Her kigger vi nærmer på, hvad indlæggets subjektive stil betyder. Vi ser på, hvordan Boysen bruger modsætninger, ordvalg og paradoks til at overbevise læseren om sine synspunkter. Desuden vurderer vi styrker og svagheder i Boysens argumentation.  

Herunder får du nogle arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig i gang med en analyse af “Socialpornografisk tv”. Vi vil besvare spørgsmålene på de følgende sider.

Arbejdsspørgsmål til argumentation og appelformer

Hvilken rolle spiller brugen af videnskabelige undersøger i Susanne Boysens debatindlæg? Hvorfor kan det virke overbevisende på læseren? Se fx på hendes brug af de specialestuderendes undersøgelse.

Hvordan bruger ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind