Analyse

Her får du hjælp til at analysere Yahya Hassans digt ”SLUMROYAL”. Vi har fokus på følgende i analysehjælpen:

Vil du have mere hjælp til dit arbejde med digtet, kan du bruge vores vejledning til digtanalyse. 

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra analysehjælpen:

Ordene om dansk landbrug antyder jegets komplicerede forhold til sin danske identitet

Der er også en del ord, der har med dansk landbrug at gøre. Det er ord som ”LANDMÆND”, “JORD KVÆG OG BONDEKONER”, “STALDENE” og “EN GYLLEGRAV I DANMARK”. 

Dette semantiske felt er især interessant, hvis vi går ud fra, at der er et sammenfald mellem digtets lyriske jeg og Yahya Hassan. Hassan var nemlig ikke etnisk dansk, men palæstinensisk flygtning. Hans digte handler ofte om, hvordan han føler sig splittet mellem sit palæstinensiske ophav og sit danske hjem. Han føler sig ofte usikker i sin identitet som dansker. Det kommer også til udtryk i brugen af ord fra det danske landbrug:

GIV MIG EN GYLLEGRAV I DANMARK 
HVIS DET ER HER JEG HØRER HJEMME

Hvis man siger, at man gerne vil begraves i et bestemt land, er det udtryk for, at man føler sig hjemme i det land. Jeget beder om en grav i Danmark, men i det næste vers er han igen usikker på, om det overhovedet er i Danmark han hører hjemme. 

Ordet ”GYLLEGRAV” får også jegets ønske til at lyde tvetydigt – det lyder ikke særligt rart at blive begravet i gylle. Vi kan også læse udtrykket som et udtryk for, at jeget føler, at danskerne overdynger ham med metaforisk gylle i en sådan grad, at han er ved at dø af det. Den metaforiske gylle kan være vold, trusler, anklager eller lignende.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind