Assignment 5B - When technology can read minds, how will we protect our privacy?

Her kan du få et par korte hints til at skrive summary og analytical essay om Nita Farahanys TED Talk “When technology can read minds, how will we protect our privacy?”

Hvis du har brug for mere detaljeret vejledning, kan du læse vores engelsksprogede study guide til teksten.

Hint om summary

Når du laver et summary af en non-fiction-tekst som denne, vil du normalt have brug for at opsummere den information og de idéer, som afsenderen præsenterer - i kronologisk rækkefølge. 

Husk at et summary skrives i præsens (nutid) og vær i den forbindelse meget opmærksom på kongruens, da du sandsynligvis kommer til at have en del subjekter i 3. person ental. 

Et summary må ikke indeholde analyse og diskussion - den slags skal gemmes til dit efterfølgende analytical essay.

Hint om genre

TED Talks er en slags krydsning mellem taler og foredrag, som ofte tager fat i videnskabelige eller politiske emner af almen interesse. TED Talks har normalt et primært informerende formål, men taleren kan dog også være interesseret i at overtale sine tilhørere til at mene ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind