Noter

På Studienet kan du finde noter til Dansk A, som du kan bruge til at genopfriske centrale begreber, perioder, genrer og lignende, inden du skal op til skriftlig eksamen i Dansk.

Du kan også downloade noterne og tage dem med til eksamen. Læs mere her. Det er en god idé at læse noterne igennem inden eksamen, sådan at du har overblik over, hvad de gennemgår.

Vi anbefaler særligt, at du læser op på følgende emner inden din skriftlige eksamen i Dansk:

Uddrag

Herunder kan du se et eksempel på de noter, du finder i vores kompendie med noter til Dansk A:

Genrer i det moderne gennembruds litteratur

Det moderne gennembruds forfattere skriver typisk i genrerne romaner, noveller og dramaer

Romaner

 • Under det moderne gennembrud opstår en særlig type roman: udviklingsromanen.
  • Et individ skal typisk løse en central udfordring eller konflikt i udviklingsromanen.
  • Individet oplever som regel et sammenbrud til sidst i udviklingsromanen, da det ikke lykkes at løse den centrale udfordring eller konflikt.
  • Budskabet i udviklingsromaner er ofte, at menneskets skæbne er bestemt af arv og miljø.
 • Udviklingsromanen opstår som en modsætning til dannelsesromanen, der var en populær romantype i romantikken med en klassisk hjem-ude-hjem-struktur.
 • Kendte eksempler på udviklingsromaner er J.P. Jacobsens Niels Lyhne (1880), Amalie Skrams Constance Ring (1885), Herman Bangs Ved vejen (1886), Henrik Pontoppidans Lykke-Per (1898-1904).

Noveller

 • Noveller i det moderne gennembrud handler ofte om almindelige mennesker, ofte fra underklassen.
 • Fokus sættes især på de almindelige menneskers daglige problemer og triste skæbner.
 • Novellerne har typisk detaljerede person- og miljøbeskrivelser, der enten direkte eller indirekte kritiserer de forhold, personerne lever under.
 • Novellens korte, koncentrerede form bruges ofte til at sætte fokus på en tilsyneladende ubetydelig begivenhed, der faktisk har stor betydning.
 • J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Herman Bang, Amalie Skram og Olivia Levison nogle af de forfattere, der skriver noveller i det moderne gennembrud.

Dramaer

 • Dramaerne i det moderne gennembrud er virkelighedsnære og realistiske.
 • Dramaerne skildrer typisk almindelige mennesker og deres problemer.
 • Dramaet bevæger sig typisk helt ind i privatlivet og skildrer de mørke og problematiske sider af det ellers almindelige og hverdagsagtige familieliv.
 • Skuespillerne henvender sig ikke til publikum.
 • Der er ikke nogen fortæller i det typiske drama fra det moderne gennembrud. Publikum skal selv regne samfundskritikken ud.
 • Der opstår en ny type drama: det naturalistiske dagligstuedrama.
  • Dagligstuedramaet foregår som regel i hjemmets dagligstue.
  • Dagligstuedramaet bygger på den naturalistiske idé, at mennesket er styret af sine naturlige drifter samt arv og miljø.
 • Man kalder også dramaet i denne periode for kukkasseteater, fordi det er, som om scenen er en kasse med fire sider, hvor siden ud mod publikum er fjernet.
 • Personernes fortid afsløres ofte indirekte gennem replikker.
 • Nordmanden Henrik Ibsen og svenskeren August Strindberg er typisk de dramatikere, man forbinder med...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind