Tag Studienets webbøger med til eksamen

Det er tilladt at bruge Studienets webbøger til eksamen, så længe du gør det uden adgang til internettet. Det kræver, at du har downloadet Studienets computer-app og de webbøger, du vil bruge. Er du i tvivl om hvordan, så se vores vejledning til at downloade webbøger

På denne side får du en samlet oversigt over vejledninger og analysemodeller, som kan være gode at downloade og bruge.

Vejledninger til opgavetyper

Her finder du vejledninger til, hvordan du skriver de opgavetyper, du kan møde til skriftlig eksamen i Dansk på din uddannelse. 

STX

Analyserende artikel
Debatterende artikel
Reflekterende artikel

HF

Analyserende artikel
Debatterende artikel

HHX 

Analyse og fortolkning
Analyse og vurdering
Essay

HTX

Analyse og fortolkning
Analyse og vurdering
Kronik med metatekst 

Analysemodeller til tekstgenrer

Her finder du analysemodeller til, hvordan du analyserer de forskellige tekstgenrer, du kan møde i Dansk.

Modeller til skønlitteratur

Drama
Roman 
Novelle
Autofiktion (bemærk, at genren blander fiktion og fakta!)
Eventyr (folke- og kunsteventyr)
H. C. Andersen-eventyr
Digt
Folkevise
Sang
Rap

Modeller til medietekster (fiktive og ikke-fiktive)

Film
Kortfilm
Kampagnefilm
Dokumentar
Musikvideo
Billede
Pressefoto
Reklame
Kommunikation
Nyheder
Hjemmeside

Modeller til sagprosa

Retorisk analyse 
De tre appelformer
Argumentationsanalyse
Kommunikation
Tale
Artikel
Nyheder

Andre nyttige webbøger

Studienet har webbøger til de fleste områder af danskfaget. Vi vil anbefale dig at bruge vores webbøger til særligt litteratur og sprog i forbindelse med skriftlig eksamen.

Opslagsværker om litteraturhistorie

Her finder du opslagsværker om dansk litteraturhistorie.

Dansk litteraturhistorie

Vores store litteraturhistoriske opslagsværk dækker alle perioder. Det hjælper dig med analyse og især perspektivering af alle former for litteratur.

Det moderne gennembrud

Vores opslagsværk om det moderne gennembrud hjælper dig med analyse og perspektivering af litterære tekster og forfatterskaber fra perioden.

Modernisme

Vores opslagsværk om modernisme hjælper dig med analyse og perspektivering af litterære tekster og forfatterskaber fra perioden.

Naturalisme

Vores opslagsværk om naturalisme hjælper dig med at analysere og perspektivere naturalistiske tekster.

Realisme i dansk litteratur

Vores opslagsværk om realisme hjælper dig med analyse og perspektivering af realistiske, litterære tekster, inkl. magisk realisme.

Eksistentialisme

Vores opslagsværk om eksistentialisme hjælper dig med analyse og perspektivering af eksistentialistiske tekster. Se især siden om danskfaget.

Opslagsværk om sprog

Her finder du et opslagsværk om sproglige virkemidler i både sagprosa og fiktion. Det dækker både de stilistiske og de retoriske virkemidler.

Sproglige virkemidler

Vores opslagsværk om sproglige virkemidler hjælper dig med at analysere alt omkring sprog i både fiktive og ikke-fiktive tekster. Fx mht. billedsprog, sætningsopbygning, stilleje og ironi.

Opslagsværk om begreber i Dansk

Her finder du et opslagsværk om alle de vigtigste begreber i danskfaget. 

Begreber i Dansk

Vores opslagsværk om begreber i Dansk hjælper dig med at forstå de vigtigste ord og fagbegreber inden for alle områder af danskfaget.