Tag Studienets webbøger med til eksamen

Det er tilladt at bruge Studienets webbøger til eksamen, så længe du gør det uden adgang til internettet. Det kræver, at du har downloadet Studienets computer-app og de webbøger, du vil bruge. Er du i tvivl om hvordan, så se vores vejledning til at downloade webbøger

På denne side får du en samlet oversigt over vejledninger og analysemodeller, som kan være gode at downloade og bruge.

Vejledninger til opgavetyper

Her finder du vejledninger til, hvordan du skriver de opgavetyper, du kan møde til skriftlig eksamen i Dansk på din uddannelse. 

STX

Analyserende artikel
Debatterende artikel
Reflekterende artikel

HF

Analyserende artikel
Debatterende artikel

HHX 

Analyse og fortolkning
Analyse og vurdering
Essay

HTX

Analyse og fortolkning
Analyse og vurdering
Kronik med metatekst 

Noter og begreber til Dansk

Studienet har lavet noter til Dansk A. Noterne giver dig overblik over store dele af dit Dansk-pensum. Derudover viser noterne, hvor på Studienet du kan finde mere hjælp til vigtige perioder, genrer og lignende.

Noter til Dansk

En anden nyttig webbog at downloade er vores gennemgang af begreber i Dansk. Webbogen giver dig forklaringer de vigtigste ord og fagbegreber, du møder i Dansk.

Begreber i Dansk

Analysemodeller til tekster

Her finder du analysemodeller til, hvordan du analyserer de forskellige tekstgenrer, du kan møde i Dansk.

Modeller til skønlitteratur

Roman 
Novelle
Digt
Autofiktion (bemærk, at genren blander fiktion og fakta!)
Eventyr (folke- og kunsteventyr)
H. C. Andersen-eventyr
Drama
Folkevise
Sang
Rap

Modeller til medietekster (fiktive og ikke-fiktive)

Film
Kortfilm
Kampagnefilm
Dokumentar
Musikvideo
Billede
Pressefoto
Reklame
Kommunikation
Nyheder
Hjemmeside

Modeller til sagprosa

Retorisk analyse 
De tre appelformer: etos, logos og patos
Argumentationsanalyse
Kommunikationsanalyse
Tale
Artikel
Nyheder

Andre nyttige webbøger

Studienet har webbøger til de fleste områder af danskfaget. Vi vil anbefale dig at bruge vores webbøger til særligt litteratur og sprog i forbindelse med skriftlig eksamen.

Opslagsværker om litteraturhistorie

Her finder du opslagsværker om dansk litteraturhistorie. Du kan bruge kompendierne til at finde relevante træk i den tekst, du skal arbejde med, og de er også gode at have downloadet, hvis du skal lave en perspektivering til en litterær periode.

Dansk litteraturhistorie

Realisme i dansk litteratur

Romantikken

Det moderne gennembrud

Naturalisme

Modernisme

Eksistentialisme i Dansk

Opslagsværk om sprog

Her finder du et opslagsværk om sproglige virkemidler i både sagprosa og fiktion. Det dækker både de stilistiske og de retoriske virkemidler.

Sproglige virkemidler