HTX Engelsk B | 29. august 2019

I denne opgavehjælp får du hjælp til at besvare den skriftlige eksamen i Engelsk B på HTX fra den 29. august 2019. 

Assignment 1 handler om verballed. Du får et meget kort lydklip og skal nedskrive de tre verballed, som optræder i klippet. Derefter skal du for hvert verballed bestemme den grammatiske tid, samt om der er tale om simpel eller udvidet tid. Til sidst skal hele sætningen omskrives til perfektum (førnutid). Vi giver dig hints til at bestemme korrekt tid og til at lave den afsluttende omskrivning.

Assignment 2 handler om ordklasser. Du får et tekststykke med en række understregede ord og skal for hvert af ordene angive den korrekte ordklasse. Vi giver dig hints med fokus på de ord, som er mest vanskelige at kategorisere.

Assignment 3 handler om apostrof og genitiv. Du får en kort tekst, som mangler fem genitiv-apostroffer, som du så skal placere korrekt. Vi giver dig hints til de ord og vendinger, hvor det kan være tricky at finde den korrekte placering.

Assignment 4 beder dig om at skrive en kort tekst, som passer til et billede. Samtidig skal du bruge den grammatiske tid futurum (fremtid) tre gange og markere hver gang. Vi giver dig hints om korrekt brug af futurum samt nyttige gloser til din tekst.

Assignment 5 beder dig om at skrive et argumentative essay, hvor du redegør for og diskuterer nogle problemstillinger inden for kost og helbred. Dit kildemateriale til opgaven har fokus på ultraforarbejdet mad og består af en artikel og to korte videoer. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under de fire første opgaver, så du kan tjekke dine svar. 

Husk: Øvelse gør mester, så prøv at løse opgaverne selv først!

Mere hjælp

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

Du kan finde flere generelle råd om Assignment 1-4 på HTX B i vores Vejledning til Delprøve 1.

Vejledning til argumentative essay

Du kan finde flere generelle råd om at skrive argumentative essay i vores Vejledning til argumentative essay.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

HTX Engelsk B | 29. august 2019

[1]
Bedømmelser
  • 19-05-2021
    Givet af HTX-elev på 3. år