HF B (analog)

Her kan du læse om den analoge skriftlige eksamen på HF B. Hvis du skal op til den digitale prøve, kan du i stedet læse om din eksamen he…

...

...


Delprøve 1

Delprøve 1 er primært en grammatikprøve, som tester din evne til at bruge de grammatiske regler i praksis. I modsætning til mange af de andre uddannelser bliver du normalt ikke bedt om at forklare de grammatiske regler på dansk - du skal bare kunne bruge dem rigtigt på engelsk.

To af opgavetyperne (A og E) går altid igen fra år til år, men de andre tre varierer.

Opgave A - Fejlsætninger

I denne opgave bliver du præsenteret for et antal engelske sætninger, som hver indeholder 1-2 grammatiske fejl, som skal rettes. Du retter fejlene ved at skrive hele den korrekte sætning nedenunder (det er ikke nok bare at strege fejlen(e) over!)

Husk at det kun er nogle af s…

...

Delprøve 2

På HF B kan du vælge mellem to forskellige tekstopgaver (A og B), som hver indeholder fire underopgaver. A-opgaven handler om sagprosa, mens B-opgaven handler om skønlitteratur (normalt en short story).

A-opgaven (sagprosa)

I A-opgaven får du tre korte sagprosatekster som kildemateriale, som alle berører et fælles emne fra forskellige synsvinkler. Du skal udføre fire forskellige opgaver til disse tekster, som skal besvares hver for sig.

Den første opgave er altid at skrive et summary af én af teksterne, på ca. 150 ord.

Den anden opgave er normalt at skrive en outline af, hvordan et bestemt emne bliver behandlet på tværs af forskellige tekster.

I den tredje opgave skal du typisk kommentere (comment on) et bestemt citat fra én af teksterne.

I den fjerde opgave skal du skrive en eller anden form for diskussion af tekstens hovedemne. Normalt bliver du bedt om at skrive i en s…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind