Baggrundsinformation

Blicher var en outsider i dansk litteratur

Steen Steensen Blicher var en outsider i dansk litteratur. Han boede i Jylland det meste af sit liv, der strakte sig fra 1782 til 1848. Det var på et tidspunkt i historien, hvor alle betydningsfulde danske forfattere ellers boede i København.

Blichers digte og noveller passede ikke ind i den romantiske strømning, der var dominerende i første halvdel af 1800-tallet. De var hverken optaget af harmoniske idealer eller foregik i en fjern og mytologisk fortid, som det var tilfældet for den romantiske litteratur. Særligt hans noveller udspillede sig i mere realistiske miljøer og havde ofte almindelige mennesker som hovedpersoner.

Med tiden blev hans noveller alligevel ret populære, også mens Blicher endnu selv levede. Det københavnske borgerskab begyndte i 1830’erne og 1840’erne at interessere sig meget for folkelivet i Jylland, som for dem var meget eksotisk. Det var på den tid, man i de dannede kredse ‘opdagede’ Jylland. Kunstnere og forfattere (fx H.C. Andersen) rejste til Jylland på en slags ekspeditioner og vendte hjem med fortællinger om, hvor anderledes og eksotisk der var.

Her havde Blicher som indfødt jyde en fordel. Han havde førstehåndskendskab til de jyske miljøer. Hans forfatterskab handlede langtfra kun om borgerskabet i de jyske provinsbyer, sådan som det er tilfældet i “Sildig Opvaagnen”. Han var meget optaget af at fortælle historier om fattige hedebønder, landarbejdere og såkaldte tatere eller natmænd, der vandrede omkring og boede forskellige steder på den jyske hede. Det var med til at sikre ham en vis popularitet og berømmelse, men han blev alligevel aldrig en del af den litterære elite, mens han selv levede.

Den poetiske realisme ligger mellem romantikken og det moderne gennembrud

Blichers forfatterskab er i litteraturhistorien kendt for at tilhøre den poetiske realisme. Den poetiske realisme betragtes som en overgangsfase mellem romantikken og det moderne gennembrud, hvor forfatterne skildrer miljøer og personer mere realistisk end i romantikken, men hvor fx naturen fortsat beskrives meget poetisk.

Den poetiske realisme adskiller sig fra romantikkens dyrkelse af de store idealer. I stedet skildrer poetiske realister typisk konflikten mellem realiteter og...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind