Sprog

Fortællerens sprogbrug viser os noget særligt om hemmelige følelser

Fortælleren Wilhelm bruger en masse sproglige billeder til at beskrive de hemmelige følelser, der præger hele den tragiske historie. Disse sproglige billeder viser os, at hemmelige følelser er farlige, og at de har karakter af stærke naturkræfter.

Midt i novellen indleder Wilhelm sin beskrivelse af, hvordan Frans afslører det hemmelige forhold. Som optakt bruger han et voldsomt sprogligt billede på, hvordan afsløringen påvirker det harmoniske liv blandt vennerne i R*, nemlig billedet af en vulkan, der går i udbrud:

Doctorens to ældste Sønner vare blevne Candidater i Medicin og Chirurgie; min i Theologie; hans ældste Datter gift og min forlovet: da Vulcanen, der saa længe og saa lønlig havde ulmet i Mørket, brød Forborgenhedens Dække, og ved sin uventede Eruption ødelagde tvende Familiers jordiske Lyksalighed.

En eruption er betegnelsen for et kraftfuldt udbrud og bruges meget ofte om netop vulkanudbrud. Affæren mellem Elise og Frans sammenlignes på den måde med en vulkan, mens afsløringen af affæren sammenlignes med et vulkanudbrud, der helt konkret ødelægger to familiers lykke. Selve affæren er altså en slags naturkraft, som man godt kan leve i nærheden af, men man risikerer konstant, at naturkræfterne bliver ødelæggende.

Det kan vi også se i fortællerens beskrivelser af Elise. I indledningen beskriver han hende fx som kold og varm på samme tid: “var der nogen Varme i dette skjønne Legeme, syntes det mig at maatte være, hvad jeg - naar dette ikke var en Selvmodsigelse - vilde kalde en kold Ild”. Elise er tilsyneladende kold og meget behersket i det ydre, men der er alligevel en varme i hende. Denne varme tolker fortælleren som hendes følelser for Frans, der først blusser op og ødelægger familiernes lykke, da de bliver opdaget af hendes mand.

Der er endnu en beskrivelse af en ødelæggende naturkraft i novellen. Den finder vi i Wilhelms beskrivelse af Dr. L*s fortvivlede tilstand: “Hvorledes skal Trøst kunne finde Indgang i et Hjerte, som Ulykkens Vinterstorm har omgivet med sin Iisskorpe?” Ulykkens vinterstorm er her en ny metafor for afsløringen af affæren mellem Elise og Frans. Afsløringen har gjort Dr. L*s hjerte iskoldt. Det er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind